Formáty v číslech

Výzkum trhu mobilního marketingu se zaměřením na reklamní SMS

Jelikož se neustále snažíme přicházet s novými řešeními v oblasti mobilního marketingu, je pro nás nezbytné, abychom rozuměli chování a postoji zákazníků. Za dobu našeho fungování jsme nasbírali celou řadu zkušeností, které jsou podepřeny empirickými daty, ale považovali jsme za nezbytné tato data konfrontovat i s vnímáním našich zákazníků, tedy příjemců reklamních kampaní. Z toho důvodu jsme na podzim roku 2018 ve spolupráci s výzkumnou agenturou Data Collect realizovali výzkum trhu zaměřený na mobilní marketing, konkrétně na reklamní SMS. V rámci tohoto výzkumu jsme se nezaměřili jen na vnímání reklamních SMS zákazníky, ale také na efekt těchto reklamních SMS. V rámci tohoto výzkumu pro nás byla velmi důležitá zvláště ta oblast výzkumu, která se zabývala vlivem reklamních SMS na nákupní a spotřební chování.

DATACOLLECT

Reklamní SMS přečtou téměř všichni uživatelé

Formáty v číslech
 • 97 %

  přečte reklamní SMS

 • 85 %

  přečte SMS ve stejný den

Oblíbenost reklamních formátů

E-mail
SMS
Reklama na sociálních sítích
Banner
Videoreklama na internetu
PPC
MMS
Reklama v rámci aplikace
Pop-up reklama

Vnímání reklamních SMS zákazníky

 • 64 %

  příjemců vnímá počet SMS za optimální

 • 37 %

  zaslaných nabídek chce zákazník využít

 • 62%

  uskutečnilo nákup na základě SMS

 • 2/3

  zákazníků využívá odkaz na web

 • 33%

  uživatelů přeposílá SMS dále

Realizaci výzkumu měla na starosti společnost Data Collect, specialista na sběr dat pro výzkum trhu, která metodou internetového výzkumu CAWI monitorovala postoje respondentů k reklamním SMS zprávám. Výzkum byl realizován na základě metody CAWI, Computer Assisted Web Interviewing, v rámci které respondenti odpovídali na otázky zaměřené na reklamní SMS. Průměrná délka jednoho dotazníku byla 20 minut a výzkum se uskutečnil na reprezentativním výběrovém souboru české internetové populace starší 18 let. Vzorek obsahoval 1000 respondentů.

Vysoká čtenost
reklamních SMS

Mobilní telefon je dnes společníkem každého z nás, jen málokdo si svůj běžný den bez něj dokáže představit. To potvrzuje i zjištění, že 97 % všech uživatelů si přečte reklamní SMS, z toho 85 % oslovených tak učiní ještě v týž den, kdy obdrželi SMS.

Více než polovina těch respondentů, kteří čtou reklamní SMS, uvedla, že SMS přečte prakticky ihned, což znamená do 10 minut od jejího doručení. Dalších 22 % si potom zprávu přečte v řádu několika hodin a zbývajících 8 % ji přečte do konce dne. Jedná se tedy o skvělý nástroj především v kombinaci se správným načasováním. Vaše sdělení díky tomu dokáže nabrat na relevanci, což zvyšuje celkový výkon kampaní.

Zákazníci, kteří čtou SMS ve stejný den

 • 55 %

  zákazníků si přečte SMS
  prakticky ihned

 • 22 %

  tak učiní do několika hodin

 • 8 %

  si SMS přečte do konce dne

Big data
/>
 • 97 %

  přečte reklamní SMS

 • 85 %

  přečte SMS ve stejný den

Reklamní formáty
 • 80 % dostává informace v SMS
 • 45 % dostává zároveň reklamní SMS
 • 8 % má příjem reklamních SMS zablokovaný

Vnímání reklamních SMS v populaci

Důležitým výstupem realizovaného výzkumu byl fakt, že SMS jsou, hned za direct e-mailem, nejvíce preferovanou formou reklamní komunikace v digitálním světě. To dokazuje i skutečnost, že pouze 8 % respondentů výzkumu uvedlo, že přijímání reklamních SMS má na svém zařízení blokováno.

Pokračovat ve čtení

Oblíbenost reklamních formátů

E-mail
SMS
Reklama na sociálních sítích
Banner
Videoreklama na internetu
PPC
MMS
Reklama v rámci aplikace
Pop-up reklama

Optimální počet
obdržených SMS

Téměř dvě třetiny respondentů se shodly na tom, že počet zasílaných reklamních SMS je optimální, přičemž do celkového počtu vstupují reklamní SMS všech subjektů, u kterých zákazník udělil souhlas s reklamním sdělením. Může se tak jednat o nabídky vašeho oblíbeného e‑shopu, reklamní sdělení vaší banky či právě kampaně O2 Media.

Pokračovat ve čtení
 • 64%

  příjemců vnímá počet SMS za optimální

 • 37%

  zaslaných nabídek chce zákazník využít

Big data
Respondenti v průměru obdrží:
4,7
reklamních SMS za měsíc celkem
2,4
reklamních SMS od O2
O2 media + Big data = až 5x relevantnější reklamní SMS pro zákazníky
Reklamní formáty
38 %
zákazníků přepisuje odkaz do internetového prohlížeče v počítači a prohlíží nabídku tam
Zelená linka místo běžného čísla

95 % respondentů preferuje zapojení bezplatné zelené linky v reklamní SMS

Odkazy v SMS

66 % všech zákazníků považuje odkaz v SMS za užitečný. Jedná se o skvělý nástroj, jak v rámci kampaně komunikovat úderné call-to-action, dát zákazníkům silný podnět k akci a zároveň jim umožnit velmi jednoduše získat více informací. Důležité však je i dobře porozumět chování cílové skupiny. Ne všichni zákazníci jsou schopni či ochotni konzumovat velké množství informací ze svého mobilního telefonu. Dokonce až 38 % respondentů uvedlo, že v případě, kdy je nabídka zaujme, si odkaz raději vyhledají a prohlédnou v internetovém prohlížeči na svém počítači.

Pokračovat ve čtení
2/3

zákazníků využívá odkaz na web

Nákupní chování v kontextu reklamních SMS

Reklamní SMS může být obrovským přínosem pro vaše marketingové aktivity. Z našeho průzkumu vyplývá, že na základě reklamní SMS učinily nákup 2/3 respondentů. Důležité je však říci že jen 40 % z nich dokončí tento nákup přes mobilní telefon. Klasické nákupní chování se vlivem internetu výrazně změnilo, což potvrzují i výsledky výzkumu. 70 % respondentů totiž označilo internetový nákup jako ten preferovaný a hned za ním následoval nákup v kamenné prodejně.

Pokračovat ve čtení
 • 62%

  na základě SMS

 • 46%

  Navštívilo akci v okolí

Big data

Dokončené nákupy

Mobilní telefon
40 %
Počítač
70 %
Prodejna
64 %
Reklamní formáty
29 %
příjemců, kteří nereagují hned, motivuje časově omezená nabídka
 • 33%

  příjemců přeposílá SMS dále

 • 82%

  preferuje kratší text a odkaz více informací

Další přeposílání

Jedním ze zajímavých zjištění vyplývajících z tohoto výzkumu je také to, že více než 1/3 oslovených respondentů přeposílá známým či rodině ty reklamní SMS, o kterých předpokládá, že by je mohly zajímat. Pro vás, klienta, je to samozřejmě dobrá zpráva, protože se jedná o větší reach, který dostáváte navíc jako benefit média. Aby však reklamní SMS měla úspěch a mohla mít třeba i virální efekt, je nutné postavit nabídku tak, aby osloveného na první pohled zaujala. 28 % respondentů uvedlo, že dle zajímavosti nabídky na první pohled se rozhoduje, jestli se bude reklamní SMS věnovat okamžitě.

Pokračovat ve čtení

Podle čeho si zákazník vybírá, kterou SMS přečte?

Zajímavost nabídky na první pohled
28 %
Podle odesílatele
17 %
Podle prvních slov
17 %

Zajímají vás další informace, které vyplývají z našeho výzkumu?

Napište nám e-mail, zavolejte nám nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi vám představíme závěry vyplývající z výzkumu trhu a probereme s vámi možnosti zapojení reklamních SMS do vašeho marketingového plánu.