Linka bezpečí

Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka krizové pomoci pro děti a mladistvé. Je v provozu 24 hodin denně po celý rok a je dostupná z celé České republiky zdarma, a to jak z pevné linky, tak i z mobilních telefonů. Spolupráce Linky bezpečí a O2 Media probíhá od roku 2017 skrze Nadaci O2. Za dobu naší spolupráce jsme odbavili několik velkých kampaní, při nichž jsme oslovili více než 280 000 lidí.

Pokračovat ve čtení

„SMS a call me back SMS jako výkonnostní nástroj pro Linku bezpečí.“

Cíle projektu

V rámci této kampaně jsme se snažili o rozšíření povědomí o Lince bezpečí a aktivitách, které tato společnost vykonává - a to prostřednictvím budování sítě kontaktů Linky bezpečí a mediální podpory jejích aktivit.

  • Chytré cílení ve výkonnostní kampani
  • Call me back SMS pro jednoduchý sběr kontaktů
  • Registrace podporovatelů Linky bezpečí

Popis řešení

Pro Linku bezpečí se naše aktivity rozdělují na dvě skupiny: výkonnostní a brandové. Jelikož se Linka bezpečí zapojuje v celé řadě oblastí a podniká spoustu aktivit, snažíme se vždy i v rámci výkonností kampaně budovat širší povědomí o její činnosti. Podstatou však u tohoto typu komunikace vždy bude definovaný a měřitelný výkon.

Příkladem takovéto kampaně může být Kampaň na podporu Klubu Linky v bezpečí. Na jaře roku 2018 pomáhalo O2 Media Lince bezpečí s budování báze příznivců, kteří se sdružují do Klubu Linky v bezpečí. My jsme se do tohoto projektu přidali a rozhodli se aktivity Linky bezpečí podpořit a řady jejích podporovatelů rozšířit.

Pokračovat ve čtení

Výsledek

V rámci této kampaně jsme oslovili 9 610 zákazníků (rezidentních i business klientů).

Celkem jsme zaznamenali 449 reakcí, což odpovídá 4,67 % CTR. 297 zákazníkům, kteří učinili proklik, následně volali naši operátoři a snažili se jim napomoci s registrací do Klubu Linky v bezpečí. Přímo z těchto telefonátů se zaregistrovalo 54 zákazníků a dalších 47 si vyžádalo e-mail s návodem pro registraci. Dosáhli jsme tedy 34% konverze mezi projeveným zájmem a registrací.

  • 101 registrací do klubu za asistence operátora call centra
  • 34 % průměrný konverzní poměr
  • 4,67 % CTR u SMS pro registraci do klubu

Chcete se stát také naším klientem?

Napište nám e-mail, zavolejte nám, nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.