O2 Czech Republic

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů telekomunikačních služeb v Evropě a se svými 5 275 zaměstnanci se zařadilo dle žebříčku Czech Top 100 mezi 20 největších zaměstnavatelů v zemi. Zaměstnanci společnosti O2 nejsou koncentrováni jen v Praze, ale se svými 150 prodejnami prakticky po celé České republice. Call centra se nacházejí v Ústí nad Labem, Ostravě a Pardubicích. Společně s vývojovým centrem v Pardubicích řeší společnost nábory po celé zemi.

Právě naší mateřské společnosti jsme pomáhali s náborem nových kandidátů na prodejny v rámci projektu Chci do O2.

„160% nárůst počtu uchazečů díky náborové kampani O2 Media.“

Cíle projektu

Cíle projektu Naším cílem bylo podpořit brand O2 jako zaměstnavatele a najít dostatek vhodných kandidátů pro prodejny O2 v Praze, Brně, Znojmě, Příbrami, Písku a v Ostravě.

  • Až 12 % CTR z SMS
  • 62 nových kolegů za rok 2018
  • Geolokační SMS dle umístění prodejen O2

Popis řešení

Náborové kampaně na vybrané prodejny jsme postavili na chytrém cílení a díky tomu se podařilo dosáhnout skvělých výsledků. Pro komunikaci jsme využili standardních a lokalizačních SMS.

Důležitou přidanou hodnotou bylo chytré cílení. Prvním cílícím kritériem byly behaviorální parametry. Pomocí webprofilingu jsme dokázali najít uživatele, kteří aktuálně hledají práci anebo mají zájem o telekomunikace a nové technologie. Dalším parametrem byly vybrané demografické ukazatele, což nám umožnilo vyprofilovat cílovou skupinu v odpovídajícího věku a s místem bydliště či dojezdové vzdálenosti v blízkosti prodejen ve městech Praha, Brno, Znojmo, Příbram, Písek a Ostrava. Tyto cílové skupiny jsme oslovovali pomocí standardních SMS. Na totožné lokality jsme následně zacílili ve druhé fázi také lokalizační SMS. Tentokrát jsme se zaměřili na ty, kteří v blízkosti prodejen již pracují, bez ohledu na to, kde bydlí.

Díky dlouhodobé spolupráci s naším HR oddělením máme dostatek prostoru kampaně testovat, skvělým pomocníkem je v tomto ohledu A/B testování. Umožňuje nám ověřovat, na který formát zvolené cílové skupiny reagují nejlépe, ale také získáváme zpětnou vazbu o tom, která textace je účinnější, jaké informace vedou k vyšší míře interaktivity oslovených a které cílení je vhodné využít pro jaké účely. I to vede k dosažení skvělých výsledků.

Výsledek

Díky propracovanému cílení a kombinaci formátů se nám podařilo vybudovat scénář kampaně, prostřednictvím kterého oslovujeme relevantní publikum ve správný čas, což se projevuje vysokou mírou zájmu o nabízené pozice.

Při zapojení náborové kampaně O2 Media došlo k 164% nárůstu návštěvnosti webu a mateřská společnost O2 obdržela o 160 % více zaslaných životopisů. Náborové kampaně, které O2 Media realizovalo mezi březnem a červnem 2018, nám přivedly do firmy 5 nových kolegů.

Za celý rok 2018 pak kampaně O2 Media dopomohly k nalezení 62 nových zaměstnanců.

  • 86 zaslaných CV v návaznosti na kampaň O2 Media
  • O 160 % vyšší návštěvnost webu Chcidoo2.cz
  • 5 nových kolegů na základě naší kampaně

Chcete se stát také naším klientem?

Napište nám e-mail, zavolejte nám, nebo k nám přijďte na návštěvu. Rádi se s vámi pobavíme o tom, jak vám můžeme být prospěšní.