O2 Media

Lze oslovit až 650.000 unikátních klientů.

Díky sdělení kombinujícímu obrázky, video, text či odkazy na internetové stránky můžete zákazníkovi své sdělení doručit ve vizuálně atraktivní a nákladově efektivní formě. Naší podmínkou je nabídnutí exkluzivní výhody pro příjemce e-mailu, která zároveň přispěje ke zvýšení efektivity kampaně. Pro zvýšení účinku reklamní kampaně lze kombinovat s následující reklamní kampaní doručenou zákazníkovi jiným komunikačním kanálem, např. formou SMS/MMS.

 

email

Cílení služby

Pro informace o cílení přejděte do sekce Cílení reklamních kampaní.