Interaktivní reklamní kampaně

Unikátní informace o zákaznících a jejich chování v digitálním světě. Hodnotná data telekomunikačního operátora. Pokročilé modelování a profilování uživatelů. Vysoce efektivní kampaně.

Kdo jsme?

Jsme divizí nejsilnějšího tuzemského telco operátora s bohatou sítí marketingových informací pokrývající podstatnou část české populace.

Co přinášíme?

Sestavujeme takové kampaně, které budou nejlépe sloužit vašim potřebám a přinášet očekávaný efekt.
Aktivizační kampaň

Aktivizace zákazníků

a vyvolání žádoucí aktvity

Aktivizační kampaně slouží k oslovení vybrané cílové skupiny a vyvolání podnětu k akci.

Během aktivizačních kampaní velmi často zapojujeme lokalizační média, která nám umožňují oslovit zvolenou cílovou skupinu ve správném čase a na správném místě.

Zjisti více
Garance KPI a výkonu

Garance výkonu a stanovených cílů

a doručení předem definovaných výsledků

Tento typ kampaně je postaven na finančním modelu revenue share, který společně navrhneme a nastavíme realistické cíle kampaně.

Na základě jasně pojmenovaných a definovaných cílů vám navrhneme kampaň na míru. Nalezneme relevantní publikum a k němu zvolíme vhodná média, formáty i nástroje potřebné k doručení požadovaných výsledků.

Nedílnou součástí každé naší výkonnostní kampaně je také průběžný reporting a kontrola výsledků. Díky tomu jsme schopni určit, zda plán plníme podle vašich očekávaní a v požadovaném tempu, případně učiníme korekce kampaně.

Zjisti více
Náborová kampaň

Náborová kampaň

a zajištění lidských zdrojů

Náborová kampaň O2 Media je ideálním doplňkem ke standardním metodám recruitmentu a pomáhá navyšovat celkovou efektivitu náboru.

S námi oslovíte potenciální kandidáty přímo v místě jejich bydliště, ve spádových oblastech, v okolí místa výkonu práce či v požadované svozové vzdálenosti.

Kromě cílení zaměřeného na vybranou lokalitu lze využít cílení dle věku, pohlaví nebo jiných parametrů, které dokáží dokreslit profil vašeho ideálního kandidáta.

Zjisti více
Mediální zastoupení

Mediální zastoupení
v rámci formátů O2

a nejvyšší úroveň strategické spolupráce

Jedná se o nejvyšší úroveň marketingové spolupráce, kterou v našem portfoliu naleznete.

V rámci mediálního zastoupení se dlouhodobě podílíme na naplňování marketingové strategie a vize klientů.

Využíváme k tomu veškeré nástroje, které máme k dispozici. Samozřejmostí u našich kampaní je vždy průběžná kontrola plnění plánů, optimalizace, zapojování novinek a uplatňování inovativních přístupů tak, aby výsledkem naší spolupráce byla oboustranná spokojenost.

Zjisti více
Generování leadů

Generování leadů

a získávání nových zákazníků

Tyto kampaně vám umožní rozšiřovat zákaznickou základnu, seznamovat uživatele s promovanými produkty, provázet je dále nákupním procesem a to vše za neustálého zvyšování povědomí o vaší značce.

Nedílnou součástí těchto kampaní je remarketing oslovených zákazníků a optimalizace kampaní v reálném čase pro dosažení co nejlepších výsledků. Celkovou efektivitu kampaně zvyšuje zapojení kontaktního centra.

Zjisti více
Brandová kampaň

Budování a posilování brandu

a zvyšování povědomí o značce

Chcete-li se dostat do povědomí široké veřejnosti, oslovit nový segment zákazníků či upevnit pozice u těch stávajících, jsou brandové kampaně tou pravou volbou pro vás.

Slouží jako dobrý odrazový můstek pro navazující komunikační aktivity. Pomohou vám totiž ověřit, které z oslovených segmentů na vaši nabídku reagují nejlépe.

Zjisti více

V čem jsme unikátní?

V O2 Media zpracováváme data z naší rozsáhlé telekomunikační sítě, která vhodně kombinujeme v unikátním mixu mediálních formátů.

Chcete se dozvědět více?

Existuje celá řada cest, jimiž nás můžete kontaktovat. Napište nám e-mail, zavolejte nám, nebo k nám přijďte na návštěvu. Těšíme se na vás.

Rozsáhlá síť kontaktů

V O2 Media umožňujeme klientům v rámci mediálních kampaní oslovit:

  • 1 650 000 mobilních zákazníků
  • 450 000 zákazníků s fixním připojením
  • 240 000 zákazníků s O2 TV

S našimi daty umíme velice efektivně pracovat. Využíváme k tomu big data nástroje, které nám umožňují v datech vidět skryté souvislosti. Dokážeme najít opakující se vzorce chování jednotlivých skupin uživatelů či predikovat jejich možné chování v budoucnu.